کمترین: 
1124
بیشترین: 
1125
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1125
زمان: 
9/21 11:40
قیمت لیر ترکیه امروز 21 آذر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 21 آذر 1396 , 1125 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/21 10:10","price":1125},{"date":"1396/09/21 10:50","price":1124},{"date":"1396/09/21 11:40","price":1125}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398