کمترین: 
1166
بیشترین: 
1169
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1168
زمان: 
9/21 13:30
قیمت درهم امارات امروز 21 آذر 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 21 آذر 1396 , 1168 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/21 10:10","price":1166},{"date":"1396/09/21 11:40","price":1167},{"date":"1396/09/21 11:50","price":1169},{"date":"1396/09/21 13:30","price":1168}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398