کمترین: 
5790
بیشترین: 
5806
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5799
زمان: 
9/21 15:00
قیمت پوند امروز 21 آذر 1396
قیمت پونددر تاریخ 21 آذر 1396 , 5799 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/21 10:10","price":5806},{"date":"1396/09/21 11:40","price":5790},{"date":"1396/09/21 11:50","price":5806},{"date":"1396/09/21 12:00","price":5803},{"date":"1396/09/21 12:20","price":5802},{"date":"1396/09/21 13:40","price":5801},{"date":"1396/09/21 14:30","price":5800},{"date":"1396/09/21 15:00","price":5799}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398