کمترین: 
2091.2
بیشترین: 
2091.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2091.2
زمان: 
9/21 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 21 آذر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 21 آذر 1396 , 2091.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/21 09:10","price":2091.2}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398