کمترین: 
60.3
بیشترین: 
60.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60.3
زمان: 
9/21 09:10
قیمت روبل روسیه امروز 21 آذر 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 21 آذر 1396 , 60.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/21 09:10","price":60.3}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398