کمترین: 
10896.1
بیشترین: 
10896.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10896.1
زمان: 
9/21 09:10
قیمت بات تایلند امروز 21 آذر 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 21 آذر 1396 , 10896.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/21 09:10","price":10896.1}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398