کمترین: 
871.1
بیشترین: 
871.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
871.1
زمان: 
9/21 09:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 21 آذر 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 21 آذر 1396 , 871.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/21 09:10","price":871.1}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398