کمترین: 
2629.5
بیشترین: 
2629.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2629.5
زمان: 
9/21 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 21 آذر 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 21 آذر 1396 , 2629.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/21 09:10","price":2629.5}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398