کمترین: 
3306
بیشترین: 
3306
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3306
زمان: 
9/21 09:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 21 آذر 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 21 آذر 1396 , 3306 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/21 09:10","price":3306}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398