کمترین: 
9451.6
بیشترین: 
9451.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9451.6
زمان: 
9/21 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 21 آذر 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 21 آذر 1396 , 9451.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/21 09:10","price":9451.6}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398