کمترین: 
299.9
بیشترین: 
299.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
299.9
زمان: 
9/21 09:10
قیمت دینار عراق امروز 21 آذر 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 21 آذر 1396 , 299.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/21 09:10","price":299.9}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398