کمترین: 
9242.8
بیشترین: 
9242.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9242.8
زمان: 
9/21 09:10
قیمت ریال عمان امروز 21 آذر 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 21 آذر 1396 , 9242.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/21 09:10","price":9242.8}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398