کمترین: 
976.4
بیشترین: 
976.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
976.4
زمان: 
9/21 09:10
قیمت ریال قطر امروز 21 آذر 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 21 آذر 1396 , 976.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/21 09:10","price":976.4}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398