کمترین: 
947.7
بیشترین: 
947.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
947.7
زمان: 
9/21 09:10
قیمت ریال عربستان امروز 21 آذر 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 21 آذر 1396 , 947.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/21 09:10","price":947.7}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399