کمترین: 
11756.2
بیشترین: 
11756.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11756.2
زمان: 
9/21 09:10
قیمت دینار کویت امروز 21 آذر 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 21 آذر 1396 , 11756.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/21 09:10","price":11756.2}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398