کمترین: 
423.9
بیشترین: 
423.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
423.9
زمان: 
9/21 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 21 آذر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 21 آذر 1396 , 423.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/21 09:10","price":423.9}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398