کمترین: 
417.2
بیشترین: 
417.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
417.2
زمان: 
9/21 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 21 آذر 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 21 آذر 1396 , 417.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/21 09:10","price":417.2}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398