کمترین: 
3582.9
بیشترین: 
3582.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3582.9
زمان: 
9/21 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 21 آذر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 21 آذر 1396 , 3582.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/21 09:10","price":3582.9}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398