کمترین: 
2765.2
بیشترین: 
2765.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2765.2
زمان: 
9/21 09:10
قیمت دلار کانادا امروز 21 آذر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 21 آذر 1396 , 2765.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/21 09:10","price":2765.2}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398