کمترین: 
3131.2
بیشترین: 
3131.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3131.2
زمان: 
9/21 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 21 آذر 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 21 آذر 1396 , 3131.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/21 09:10","price":3131.2}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398