کمترین: 
925.6
بیشترین: 
925.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
925.6
زمان: 
9/21 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 21 آذر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 21 آذر 1396 , 925.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/21 09:10","price":925.6}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398