کمترین: 
4740.5
بیشترین: 
4740.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4740.5
زمان: 
9/21 09:10
قیمت پوند امروز 21 آذر 1396
قیمت پونددر تاریخ 21 آذر 1396 , 4740.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/21 09:10","price":4740.5}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398