کمترین: 
4182.6
بیشترین: 
4182.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4182.6
زمان: 
9/21 09:10
قیمت یورو امروز 21 آذر 1396
قیمت یورودر تاریخ 21 آذر 1396 , 4182.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/21 09:10","price":4182.6}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399