کمترین: 
3553.9
بیشترین: 
3553.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3553.9
زمان: 
9/21 09:10
قیمت دلار امروز 21 آذر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 21 آذر 1396 , 3553.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/21 09:10","price":3553.9}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398