کمترین: 
16382
بیشترین: 
17384
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17227
زمان: 
9/21 22:30
قیمت بیت کوین امروز 21 آذر 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 21 آذر 1396 , 17227 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/21 00:00","price":17384},{"date":"1396/09/21 00:30","price":17299},{"date":"1396/09/21 01:00","price":16960},{"date":"1396/09/21 01:30","price":17197},{"date":"1396/09/21 02:00","price":17091},{"date":"1396/09/21 02:30","price":16911},{"date":"1396/09/21 03:00","price":16786},{"date":"1396/09/21 03:30","price":16684},{"date":"1396/09/21 04:00","price":16659},{"date":"1396/09/21 04:30","price":16810},{"date":"1396/09/21 05:00","price":16658},{"date":"1396/09/21 05:30","price":17004},{"date":"1396/09/21 06:00","price":16740},{"date":"1396/09/21 06:30","price":16847},{"date":"1396/09/21 07:00","price":16616},{"date":"1396/09/21 07:30","price":16428},{"date":"1396/09/21 08:00","price":16450},{"date":"1396/09/21 08:30","price":16382},{"date":"1396/09/21 09:00","price":16460},{"date":"1396/09/21 09:30","price":16526},{"date":"1396/09/21 10:30","price":16549},{"date":"1396/09/21 13:30","price":16899},{"date":"1396/09/21 14:00","price":16833},{"date":"1396/09/21 14:30","price":16702},{"date":"1396/09/21 15:00","price":16844},{"date":"1396/09/21 15:30","price":16782},{"date":"1396/09/21 16:00","price":16679},{"date":"1396/09/21 19:30","price":17013},{"date":"1396/09/21 20:00","price":17151},{"date":"1396/09/21 20:30","price":17037},{"date":"1396/09/21 21:00","price":17031},{"date":"1396/09/21 21:30","price":17198},{"date":"1396/09/21 22:30","price":17227}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398