کمترین: 
3.3
بیشترین: 
3.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.3
زمان: 
9/20 13:00
قیمت دینار عراق امروز 20 آذر 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 20 آذر 1396 , 3.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/20 13:00","price":3.3}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398