کمترین: 
382
بیشترین: 
382
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
382
زمان: 
9/20 13:00
قیمت ین ژاپن امروز 20 آذر 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 20 آذر 1396 , 382 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/20 13:00","price":382}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399