کمترین: 
2543
بیشترین: 
2543
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2543
زمان: 
9/20 12:20
قیمت منات آذربایجان امروز 20 آذر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 20 آذر 1396 , 2543 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/20 12:20","price":2543}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398