کمترین: 
11100
بیشترین: 
11100
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11100
زمان: 
9/20 12:20
قیمت دینار بحرین امروز 20 آذر 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 20 آذر 1396 , 11100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/20 12:20","price":11100}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398