کمترین: 
10900
بیشترین: 
10900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10900
زمان: 
9/20 12:20
قیمت ریال عمان امروز 20 آذر 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 20 آذر 1396 , 10900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/20 12:20","price":10900}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398