کمترین: 
1130
بیشترین: 
1130
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1130
زمان: 
9/20 12:20
قیمت ریال قطر امروز 20 آذر 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 20 آذر 1396 , 1130 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/20 12:20","price":1130}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398