کمترین: 
1120
بیشترین: 
1120
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1120
زمان: 
9/20 12:20
قیمت ریال عربستان امروز 20 آذر 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 20 آذر 1396 , 1120 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/20 12:20","price":1120}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398