کمترین: 
13900
بیشترین: 
13900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13900
زمان: 
9/20 12:20
قیمت دینار کویت امروز 20 آذر 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 20 آذر 1396 , 13900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/20 12:20","price":13900}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398