کمترین: 
1367000
بیشترین: 
1368000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1367000
زمان: 
9/20 13:42
قیمت سکه بهار آزادی امروز 20 آذر 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 20 آذر 1396 , 1367000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/20 12:18","price":1368000},{"date":"1396/09/20 13:42","price":1367000}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398