کمترین: 
698000
بیشترین: 
703000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
699000
زمان: 
9/20 15:12
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 20 آذر 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 20 آذر 1396 , 699000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/20 12:06","price":703000},{"date":"1396/09/20 12:36","price":702000},{"date":"1396/09/20 14:36","price":698000},{"date":"1396/09/20 15:12","price":699000}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398