کمترین: 
4360
بیشترین: 
4368
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4360
زمان: 
9/20 15:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 20 آذر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 20 آذر 1396 , 4360 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/20 12:00","price":4368},{"date":"1396/09/20 12:40","price":4363},{"date":"1396/09/20 13:40","price":4362},{"date":"1396/09/20 15:20","price":4360}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398