کمترین: 
1165
بیشترین: 
1168
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1165
زمان: 
9/20 15:40
قیمت درهم امارات امروز 20 آذر 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 20 آذر 1396 , 1165 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/20 11:40","price":1166},{"date":"1396/09/20 12:10","price":1168},{"date":"1396/09/20 13:00","price":1167},{"date":"1396/09/20 14:50","price":1166},{"date":"1396/09/20 15:40","price":1165}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398