کمترین: 
4207
بیشترین: 
4216
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4211
زمان: 
9/20 16:30
قیمت دلار امروز 20 آذر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 20 آذر 1396 , 4211 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/20 11:30","price":4214},{"date":"1396/09/20 11:40","price":4216},{"date":"1396/09/20 11:50","price":4213},{"date":"1396/09/20 12:10","price":4214},{"date":"1396/09/20 12:20","price":4213},{"date":"1396/09/20 12:40","price":4215},{"date":"1396/09/20 12:50","price":4214},{"date":"1396/09/20 13:10","price":4215},{"date":"1396/09/20 13:20","price":4214},{"date":"1396/09/20 13:40","price":4212},{"date":"1396/09/20 13:50","price":4210},{"date":"1396/09/20 14:00","price":4211},{"date":"1396/09/20 14:10","price":4210},{"date":"1396/09/20 14:20","price":4209},{"date":"1396/09/20 14:30","price":4207},{"date":"1396/09/20 14:50","price":4210},{"date":"1396/09/20 15:00","price":4209},{"date":"1396/09/20 15:10","price":4210},{"date":"1396/09/20 15:20","price":4209},{"date":"1396/09/20 15:30","price":4210},{"date":"1396/09/20 15:40","price":4212},{"date":"1396/09/20 16:00","price":4213},{"date":"1396/09/20 16:10","price":4212},{"date":"1396/09/20 16:30","price":4211}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398