کمترین: 
699000
بیشترین: 
704000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
700000
زمان: 
9/20 15:18
قیمت نیم سکه امروز 20 آذر 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 20 آذر 1396 , 700000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/20 11:24","price":702000},{"date":"1396/09/20 12:18","price":704000},{"date":"1396/09/20 13:06","price":703000},{"date":"1396/09/20 14:48","price":699000},{"date":"1396/09/20 15:18","price":700000}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398