کمترین: 
3288
بیشترین: 
3293
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3288
زمان: 
9/20 14:50
قیمت دلار استرالیا امروز 20 آذر 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 20 آذر 1396 , 3288 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/20 10:30","price":3292},{"date":"1396/09/20 11:30","price":3293},{"date":"1396/09/20 11:40","price":3291},{"date":"1396/09/20 12:00","price":3293},{"date":"1396/09/20 12:20","price":3290},{"date":"1396/09/20 12:40","price":3291},{"date":"1396/09/20 12:50","price":3289},{"date":"1396/09/20 13:00","price":3288},{"date":"1396/09/20 13:20","price":3289},{"date":"1396/09/20 14:50","price":3288}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398