کمترین: 
91448.1
بیشترین: 
91552.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
91552.4
زمان: 
9/20 13:20
قیمت شاخص بورس امروز 20 آذر 1396

قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 20 آذر 1396 , 91552.4 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/20 10:20","price":91459.9},{"date":"1396/09/20 10:30","price":91453.2},{"date":"1396/09/20 10:40","price":91448.1},{"date":"1396/09/20 13:20","price":91552.4}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398