کمترین: 
504
بیشترین: 
507
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
504
زمان: 
9/20 16:40
قیمت کرون نروژ امروز 20 آذر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 20 آذر 1396 , 504 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/20 10:10","price":507},{"date":"1396/09/20 12:20","price":506},{"date":"1396/09/20 12:40","price":505},{"date":"1396/09/20 16:40","price":504}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398