کمترین: 
505
بیشترین: 
507
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
507
زمان: 
9/20 15:00
قیمت کرون سوئد امروز 20 آذر 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 20 آذر 1396 , 507 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/20 10:10","price":505},{"date":"1396/09/20 13:20","price":506},{"date":"1396/09/20 15:00","price":507}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398