کمترین: 
3385
بیشترین: 
3397
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3385
زمان: 
9/20 15:40
قیمت دلار کانادا امروز 20 آذر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 20 آذر 1396 , 3385 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/20 10:10","price":3397},{"date":"1396/09/20 10:30","price":3396},{"date":"1396/09/20 11:40","price":3394},{"date":"1396/09/20 12:20","price":3393},{"date":"1396/09/20 12:30","price":3391},{"date":"1396/09/20 12:40","price":3397},{"date":"1396/09/20 12:50","price":3392},{"date":"1396/09/20 13:00","price":3391},{"date":"1396/09/20 14:30","price":3390},{"date":"1396/09/20 14:50","price":3388},{"date":"1396/09/20 15:40","price":3385}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398