کمترین: 
654
بیشترین: 
655
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
654
زمان: 
9/20 12:10
قیمت یوان چین امروز 20 آذر 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 20 آذر 1396 , 654 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/20 10:10","price":655},{"date":"1396/09/20 12:10","price":654}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398