کمترین: 
1124
بیشترین: 
1127
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1124
زمان: 
9/20 15:40
قیمت لیر ترکیه امروز 20 آذر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 20 آذر 1396 , 1124 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/20 10:10","price":1126},{"date":"1396/09/20 10:20","price":1127},{"date":"1396/09/20 12:30","price":1126},{"date":"1396/09/20 12:40","price":1127},{"date":"1396/09/20 14:40","price":1126},{"date":"1396/09/20 14:50","price":1125},{"date":"1396/09/20 15:40","price":1124}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398