کمترین: 
5045
بیشترین: 
5065
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5045
زمان: 
9/20 15:30
قیمت یورو امروز 20 آذر 1396
قیمت یورودر تاریخ 20 آذر 1396 , 5045 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/20 10:10","price":5047},{"date":"1396/09/20 10:30","price":5054},{"date":"1396/09/20 11:20","price":5055},{"date":"1396/09/20 11:30","price":5050},{"date":"1396/09/20 11:50","price":5054},{"date":"1396/09/20 12:40","price":5065},{"date":"1396/09/20 13:00","price":5055},{"date":"1396/09/20 13:40","price":5054},{"date":"1396/09/20 14:40","price":5050},{"date":"1396/09/20 15:30","price":5045}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398