کمترین: 
2088.8
بیشترین: 
2088.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2088.8
زمان: 
9/20 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 20 آذر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 20 آذر 1396 , 2088.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/20 09:10","price":2088.8}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398