کمترین: 
869.7
بیشترین: 
869.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
869.7
زمان: 
9/20 09:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 20 آذر 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 20 آذر 1396 , 869.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/20 09:10","price":869.7}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398