کمترین: 
454.6
بیشترین: 
454.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
454.6
زمان: 
9/20 09:10
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 20 آذر 1396
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 20 آذر 1396 , 454.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/20 09:10","price":454.6}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398